Yeni Tez Kapağı/Tez Formları

Kapak malzemesi hazırlanırken en az 3 mm kalınlığında mukavva sıvama kapak yaptırılmalı, mat selefon ile kaplanmalıdır. Sayfalar kapak içerisine Amerikan cilt tekniği ile yerleştirilmelidir. Kapağın arkasında bir kare kod yer almalı ve bu kare kod Türkçe karakter desteğine sahip bir yazılım ile oluşturulmalıdır.

 Kare Kodun İçermesi Gereken Bilgiler

Yüksek Lisans Tez Kapağı Şablonu

Yüksek Lisans Tez Kapağı Örneği

Doktora Tez Kapağı Şablonu

Doktora Tez Kapağı Örneği

YÜKSEK LiSANS/DOKTORA ORTAK FORMLAR

1.  Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

2.  Seminer Sunum Formları

3.  Seminer Kılavuzu

4.  Yüksek Lisans/Doktora  Danışman Değişikliği Formu

5.  Yüksek Lisans/Doktora Danışman Öneri Formu

6.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Öneri Formu

7.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Başlığı Değiştirme Formu

8.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu

9.Yüksek Lisans/Doktora Jüri Öneri Formu

10.Yüksek Lisans/Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu 

11.Yüksek Lisans/Doktora Tez Düzeltme Formu

12.Yüksek Lisans/Doktora Tez Ön İnceleme Formu

13.Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

14.Yüksek Lisans/Doktora Tezi Tez Sunum Formu 

15.Yüksek Lisans/Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

16.Tez Veri Girişi ve Yayımlama Formu

17.Yolluk Dilekçesi

18.Genel İstek Formu

19.Ders Muafiyet Formu

20.Yüksek Lisans/Doktora İkinci Tez Danışmanı Atama Önerisi Formu

DOKTORA FORMLARI

1. Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

3. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı

4. Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

5. Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

6. Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı 

7. Doktora Yeterlik Başvuru Formu

8. Ders Muafiyet Formu

 ETİK KURUL FORMLARI

1. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

2. Etik Kurul Başvuru Formu

3. Etik Kurul Çıkar İlişkisi Formu

4. Etik Kurul Onam Formu