1.1.- Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.2.- Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi

1.3.- Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi

1.4.- Eğitsel Uyum ve Etkinliklerinin Yönetimi

1.5.- Mezun İlişkilerinin Yönetimi

1.6.- Uzaktan Eğitimin Yönetimi

4.2.- Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi

4.3.- Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi

5.1.- Sosyal Sorumluluğun Yönetimi

5.5.- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi