Lisansüstü programlar vasıtasıyla; teori ile uygulama arasında bağ kurabilen, toplumsal olgu ve olayları akademik yaklaşımla analiz edebilen, evrensel ölçekte araştırma ve projeler yürütebilen, bilim dünyasına, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmenin yanı sıra, Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük edecek, etik değerlere saygılı akademisyenleri bilim dünyasına kazandırmaktır.