GT-107 Enstitü Müdürü
GT-108 Enstitü MüdürYardımcısı
GT-109 Enstitü Sekreteri
GT-019 Bilgisayar İşletmeni
GT-094 Mali İşler
GT-095 Öğrenci İşleri
GT-096 Personel İşleri