KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) ENSTİTÜ KOMİSYONU

ADI SOYADI

BİRİMİ

GÖREVİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İSA BAHAT

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI 

BİRİM AKREDİTASYON SORUMLUSU

DOÇ. DR. HAMZA YAKAR

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TEMSİLCİSİ

PROF. DR. AYFER ŞAHİN

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ

DOÇ.DR. ERTUĞRUL YAMAN

TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI

TOPLUMSAL KATKI TEMSİLCİSİ

DOÇ. DR. OKTAY KIZILKAYA

İKTİSAT ANABİLİM DALI       

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEMSİLCİSİ

REVZA ÇELİK

ENSTİTÜ SEKRETERİ V.

YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ