KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI (KAP) ENSTİTÜ KOMİSYONU

ADI SOYADI

BİRİMİ

GÖREVİ

PROF.DR. AYFER ŞAHİN

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI 

BİRİM AKREDİTASYON SORUMLUSU

PROF. DR. VELİ ÜNSAL

TARİH ANABİLİM DALI

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TEMSİLCİSİ

PROF. DR. ERTUĞRUL YAMAN

TÜRKÇE BİLİM DALI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMSİLCİSİ

DOÇ. DR. BENGÜL BOLAT

TARİH ANABİLİM DALI

TOPLUMSAL KATKI TEMSİLCİSİ

DOÇ. DR. OKTAY KIZILKAYA

İKTİSAT ANABİLİM DALI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME TEMSİLCİSİ

Hakan SALAR

ENSTİTÜ SEKRETERİ 

YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ