Sıra

Çalışma Konusu

Tarih

1-       

Birim EFQM Temsilcisi belirlendi.

01.06.2023

2-       

Birim EFQM Değer Tasarlama Komisyonu oluşturuldu.

22.06.2023

3-       

Enstitümüz ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında “Kıyaslama Toplantısı” gerçekleştirildi.

09.08.2023

4-       

Enstitümüz 2023 İç Kıyaslama Raporu İç Kıyaslama Kılavuzunda belirlenen aşamalara uygun olarak tamamlandı ve Kıyasla Raporu BKYS içerisindeki Raporlar kısmına yüklendi. (Haber için tıklayınız.)

14.08.2023

5-       

Enstitümüzde Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem ÖZTÜRK tarafından “EFQM Tanıtım Toplantısı” gerçekleştirildi. (Fotoğraf için tıklayınız.)

22.08.2023

6-       

EFQM Modeli kapsamında 4. Kriter üyesi Dr.Öğr.  Ayşegül TURAN tarafından “4. Kriter Üyesi: Sürdürülebilir Değer Yaratma” tanıtım toplantısı yapıldı. (Fotoğraf için tıklayınız.)

24.08.2023

7-       

EFQM Modeli kapsamında 3. Kriter üyesi Dr.Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI tarafından “3. Kriter Üyesi: Paydaşlarla Bağ Kurma” tanıtım toplantısı yapıldı. (Fotoğraf için tıklayınız.)

25.08.2023

8-       

 Birim EFQM Çalışma Komisyonu belirlendi.  07.09.2023

9-       

 Birim EFQM Çalışma Komisyonu ile toplantı yapıldı. (Fotoğraf İçin tıklayınız.)  08.09.2023

10-    

 EFQM Modeli kapsamında 5. Kriter üyesi Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER tarafından “5. Kriter Üyesi: Paydaş Algıları” tanıtım toplantısı yapıldı.(Fotoğraf İçin tıklayınız.)  08.09.2023

11-    

 Güncellenen Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre düzenlenen Enstitümüz "Paydaş İlişkileri Tablosu" BKYS'ye yüklendi.  08.09.2023
12-  Değer Tasarlama Komisyonumuz güncellendi  13.09.2023

13- Varlık ve Kaynakları Yönetme Kriteri Kapsamında "Kritik Varlık Envanteri Formu" Hazırlandı  13.09.2023
14- Enstitümüz "Değer Tasarlama Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.   15.09.2023
15- Birim EFQM çalışmaları kapsamında "Politika, Prosedür ve Formlar" gözden geçirildi.  18.09.2023
16-  "Kurum Kültürü Prosedürü", "Değişim Yönetimi Prosedürü" ve "Öneri Sistemi Usul ve Esasları" e-posta üzerinden tüm birim çalışanları ile paylaşıldı.   19.09.2023
17-  3. Kriter kapsamında "Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü" ve "Toplumsal Katkı Politikası"  e-posta üzerinden tüm birim çalışanlarına duyuruldu.   19.09.2023
18- "Deneyim Paylaşımı Prosedürü" e-posta üzerinden tüm birim çalışanlarına duyuruldu.   19.09.2023
19- Enstitümüz  Anabilim Dalı Başkanlarıyla saha izleme programı hazırlıklarının da görüşüldüğü "Enstitü Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.  26.09.2023
20- Enstitümüzde"Yenilikçi ve Yaratıcı Düşünce Platformu" kuruldu ve  ilk toplantısı gerçekleştirildi.  26.09.2013