1.0 Kriter: Amaç, Vizyon ve Strateji

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

Doç. Dr. Abdülkerim KARADENİZ

Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN

2.0 Kriter: Kurum Kültürü ve Liderlik

Prof. Dr. Bayram TAY

Doç. Dr. Öznur AKGİŞ İLHAN

Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT

3.0 Kriter: Paydaş Bağlılığı Sağlama

Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN

Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN

Arş. Gör. Dr. Vildan GÜNEŞ

4.0 Kriter: Sürdürülebilir Değer Yaratma

Doç. Dr. Önder BALTACI

Dr. Öğr. Üyesi Tarık BAŞAR

Arş. Gör. Semra OMAK

5.0 Kriter: Performans ve Dönüşümü Yönlendirme

Prof. Dr. Tufan AYTAÇ

Doç. Dr. Hasan KARAKÖSE

Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARMUT

6.0 Kriter: Paydaş Algıları

Doç. Dr. Halil GÜNEK

Doç. Dr. Hamza YAKAR

Araş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK
Araş. Gör. Asude Sema MUĞLU

7.0 Kriter: Stratejik ve Operasyonel Performans

Prof. Dr. Sema ETİKAN

Doç. Dr. Emine ŞENER

Dr. Öğr. Üyesi Gül ÖZÜDOĞRU

Arş. Gör. Mazlum AR