Enstitümüz bünyesinde yürütülmekte olan Lisansüstü Programlarda hazırlanan Doktora/Yüksek Lisans Tezleri için (Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı Tezli Lisansüstü Programlarda, içeriği uygulama ve tasarı çalışması olan tezler hariç) tüm programlar için (içindekiler, kaynakça ve ekler hariç); yüksek lisans tezlerinin en az 20.000 (yirmi bin) kelime (yaklaşık 60 sayfa), doktora tezlerinin ise en az 30.000 (otuz bin) kelime (yaklaşık 90 sayfa) olmasına, 400 (dört yüz) sayfayı aşan tezlerin arkalı-önlü bastırılmasına ve 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren tez önerisini veren lisansüstü öğrenciler için geçerli olmasına, Enstitü Yönetim Kurulunun 23.12.2019 tarih ve 50 sayılı toplantısında  karar verildi.

 

Olusturulma Tarihi:2020-01-10 06:21:05
Guncelleme Tarihi: 2020-01-10 06:21:05