Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED) impact faktörü açısından yüksek bir konuma ulaştı. Türkiyede sosyal bilimler alanındaki dergilerin indeksleme çalışmalarını yürütülen ve taradığı dergileri impact faktörü açısından değerlendiren ve nesnel ölçütlere göre sınıflandıran SOBİAD (www.sobiad.com), taradığı dergilerin 2019 yılı Etki Faktörü'nü (Impact Factor) yayımladı (https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru). Buna göre Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019 yılı içerisinde Sobiad Atıf Dizini’nde taranan 1311 dergi arasından aldığı atıflardan dolayı 0,625 etki faktörüne ulaştı ve 38. sırada yer aldı. Henüz 5 yıllık bir geçmişe sahip olan dergimiz bu puanla uzun yıllardır yayımlanmakta olan, kurumsallaşmış pek çok dergiyi geride bıraktı. Üniversitemiz bünyesinde yayın hayatını sürdüren 5 dergi içerisinde de en yüksek sırayı alan dergimiz, ayrıca 2018 yılı itibariyle TR Dizin (ULAKBİM)’de de taranmaya başlamıştı. Dergimizin ulaştığı seviyenin bir göstergesi olarak araştırmacıların yoğun ilgisine mazhar olmuştur. Bu nedenle önceki yıllarda yılda iki sayı olarak yayımlanan dergimizin 2020 yılı itibariyle Dergipark’la yapılan görüşmeler sonucunda periyot değişikliğine gidilmiş ve Mart, Temmuz, Kasım aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayımlanması kararlaştırılmıştır. Dergimizin 2020 yılı içerisinde bilim dünyasında tanınırlığını artırmak amacıyla uluslararası alan indekslerinde taranması konusunda girişimlerde bulunulmuştur.

Olusturulma Tarihi:2020-02-11 10:22:17
Guncelleme Tarihi: 2020-02-11 10:24:05