.ANTROPOLOJİ ANABİLİMDALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

313262

ARZU GÜLEÇ

2012

Eski Anadolu toplumlarında görülen enfeksiyonel hastalıklar üzerine değerlendirme
Evalution of infectious disease that are determination in the Ancient Anatolian populations

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET CEM ERKMAN

2

319837

DUYGU HİLAL AKCA 36 AY KISITLI

2012

7-12 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinde fiziksel büyüme ve gelişmenin antropometrik yöntem ile incelenmesi: Kırşehir ili örneği
Analyze of physical growth and development with anthropometric method of primary school students whose age between 7-12: Example of Kırşehir province

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET CEM ERKMAN

3

319836

ALİ AKBABA 36 AY KISITLI

2012

Moleküler antropolojide antik DNA (aDNA) çalışmaları ve kontaminasyon problemi
Ancient DNA (aDNA) studies in molecular anthropology and contamination problem

Yüksek Lisans

PROF. DR. ERKSİN GÜLEÇ

4

348891

ÖZLEM SURUL

2013

Van Kalesi Höyüğü, Çiledir Höyük ve Tokul köyü Şapel kazılarından ele geçirilen bireylerin travma analizleri
Van Castle Mound, Village Chapel Tokul, Çiledir Mound seized from the excavations trauma analysis of individuals

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAKİR ÖNDER ÖZKURT

5

372358

AYŞEGÜL GÜMÜŞ

2014

Zonguldak ili huzurevinde ve aile ortamında yaşayan yaşlıların vücut kompozisyonlarının tespiti ve değerlendirilmesi
Identification and evaluation of old people's body compositions living in rest home and in family in Zonguldak

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. ASLI DOĞAN ; PROF. DR. GALİP AKIN

6

372359

CELİL HAKYEMEZ 36 AY KISITLI

2014

Antropolojide 3D uygulamaları
The application of 3D methods in biological anthropology

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET CEM ERKMAN

7

372360

GAMZE ÖZGÜN YAŞAR

2014

Eski Anadolu toplumlarında dişlerde görülen patolojik rahatsızlıklar
Pathological di̇sorders seen in the teeth of anci̇ent Anatoli̇an soceity

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET CEM ERKMAN

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:36:24
Guncelleme Tarihi: 2020-12-29 08:10:00