Enstitümüz, Üniversitemizin “… paydaş memnuniyetini esas alan, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşmayı önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yürüten, nitelikli öğrencilerin tercih ettiği, … model alınan bir üniversite olmak” vizyonuna, otuzun üzerinde lisansüstü programda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalarla katkı sağlamaya çalışmaktadır. Şimdiye kadar enstitümüzü tercih ederek bu vizyona katkı sağlamış olan öğrencilerimize teşekkürlerimi sunar, bu vizyonumuzu paylaşacak yeni öğrencilere, kapımızın açık olduğunu belirtmek isterim.