Temel Değerler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemizin benimsediği temel değerleri esas alarak;