BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK OLAN PROGRAMLAR

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı

Antropoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programı

İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

 ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAM      

 Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

İşletme Anabilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı

           Anabilim Dalının kararı doğrultusunda Bilimsel Değerlendirme Sınavı yapılmayacak olup, adayların sınav başvurusunda ibraz ettikleri belgeler jüri tarafından değerlendirildikten sonra kayıt hakkı kazanan adayların listesi, 13 Şubat 2024 Salı günü Saat17.00’den sonra http://sbe.ahievran.edu.tr adresinden duyurulacaktır.