Öğrencilerimiz, yeni veri tabanı abonelikleri ile ilgili olarak; üniversitemiz kütüphanesi web sayfasında e-kaynaklar başlığı altında yer alan abone olunan veri tabanları ile serbest erişimli (ulakbim-ekual) veri tabanları dışında veri tabanı aboneliği taleplerini Enstitümüz web sayfasında bulunan genel istek formunu (FR-010) doldurularak, 15.11.2023 tarihine kadar,  adresine gönderebilirler.