Yeni Tez Kapağı

ORTAK FORMLAR

1. Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

2. Danışman Değişikliği Formu

3. Danışman Öneri Formu

4. İlişik Kesme Formu

5. Mezuniyet Formu

6. Seminer Kılavuzu

7. Seminer Şablonu

8. Tez Teslim Formu

9. Tez Veri Girişi ve Yanımlama Formu

10. Yolluk Dilekçesi

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

1. Tez Öneri Şablonu

2. Tez Başlığı Değiştirme Dilekçesi

3. Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi

4. Tez Ön İnceleme Formu (Danışman Tarafından Doldurulacak)

5. Jüri Önerisi Formu

6. Tez Teslim Formu (Jüri İçin)

7. Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

8. Tez Savunma Sınav Tutanağı

9. Tez Savunma Sınav Tutanağı (İkinci Danışmanlı)

10. Tez Düzeltme Formu

11. Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

12. Tez Sunum Formu

13. Yüksek Lisans Tez Şablonu (1)

14. Yüksek Lisans Tez Şablonu (2)

DOKTORA FORMLARI

1. Tez Öneri Şablonu

2. Yeterlik Komitesi Öneri Formu

3. Yeterlik Sınav Jürisi Oluşturma Formu

4. Yeterlik Sınavı Tutanağı

5. Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

6. Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

7. Tez Başlığı Değiştirme Dilekçesi

8. Tez İzleme Komitesi Tutanağı

9. Tez Konusu Değiştirme Dilekçesi

10. Tez Sunum Formu

11. Jüri Öneri Formu

12. Tez Ön İnceleme Formu (Danışman Tarafından Doldurulacaktır)

13. Tez Teslim Formu (Jüri İçin)

14. Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

15. Tez Savunma Sınav Tutanağı

16. Tez Düzeltme Formu

17. Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

18. Doktora Tez Şablonu (1)

19. Doktora Tez Şablonu (2)