Süreçler

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans Parametleri 1.2  

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.2 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.3 Eğitim- Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans Parametleri 1.3 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans İzleme 1.3 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-287 Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı

İA-288 Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı ve Mülakat İş akışı

İA-289 Lisansüstü Öğrenci Yeni Kayıt İş Akışı

İA-290 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akışı

İA-291 Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akışı

İA-292 Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı

İA-293 Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı

İA-294 Doktora Yeterlilik Komitesinin Oluşturulması ve Yeterlilik Sınavları İş Akışı

İA-295 Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi

İA-296 Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı

İA-297 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı

İA-298 Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı

İA-299 Lisansüstü Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı

İA-300 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı 

İA-301 Enstitü Kurulu İş Akışı