Süreçler

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.0 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK         

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi

1.1       -İA-377 Bölüm Program Açma İş Akışı

            İA-378 Müfredat Geliştirme İş Akışı

         - İA-379 Öğretim Ortamlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı 

           -İA-380 Oryantasyon Etkinliklerinin Yönetimi İş Akışı           Tasarımının Yönetimi 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans Parametleri 1.1 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Performans İzleme 1.1 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi 

            -İA-381 Ders Programlarının Hazırlanmasının Yönetimi İş Akışı

            -İA-382 Öğretim Elemanı Görevlendirmenin Yönetimi İş Akışı

            -İA-383 Ders İzlencelerinin Yönetimi İş Akışı

            -İA-384 Ders Seçiminin Yönetimi İş Akışı 

            -İA-385 Ders Staj Uygulamalarının Yönetimi İş Akışı       

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans Parametleri 1.2              

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Performans İzleme 1.2 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucu1.3 Eğitim- Öğretimin İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Yönetimi

               -İA-386 Ara Sınav İş Akışı

           -İA-387 Mazeret Sınavı İş Akışı

           -İA-388 Yılsonu-Bütünleme Sınav İş Akışı

           -İA-389 Sınav İzleme ve Değerlendirme İş Akışı 

            -İA-390 Sınav Sonuçlarının Paylaşımının Yönetimi İş Akışı

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans Parametleri 1.3 

SÜREÇ YÖNETİMİ ile ilgili görsel sonucuEğitim-Öğretimin İzlen. Ve Değer. Yönetimi Performans İzleme 1.3 

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

İA-089 Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Kabulü İş Akışı

İA-110 Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş İş Akışı 

İA-287 Yeni Lisansüstü Program Açma İş Akışı

İA-288 Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı ve Mülakat İş akışı

İA-289 Lisansüstü Öğrenci Yeni Kayıt İş Akışı

İA-290 Lisansüstü Tez Danışmanı Değişikliği İş Akışı

İA-291 Yüksek Lisans Tez Önerisi İş Akışı

İA-292 Lisansüstü Kayıt Dondurma İş Akışı

İA-293 Yüksek Lisans Tez Savunma İş Akışı

İA-294 Doktora Yeterlilik Komitesinin Oluşturulması ve Yeterlilik Sınavları İş Akışı

İA-295 Doktora Tez İzleme Komitesinin Belirlenmesi

İA-296 Doktora Tez Önerisi Savunması İş Akışı

İA-297 Doktora Tez Savunma Sınavı İş Akışı

İA-298 Lisansüstü Mezuniyet İş Akışı

İA-299 Lisansüstü Tez Konusu Başlığı Değiştirme İş Akışı

İA-300 Lisansüstü Tez Danışmanı Atama İş Akışı 

İA-301 Enstitü Kurulu İş Akışı