Yeni Tez Kapağı

YÜKSEK LiSANS/DOKTORA ORTAK FORMLAR

1.  Askerlik İşlemleri Başvuru Formu

2.  Seminer Sunum Formları

3.  Seminer Kılavuzu

4.  Yüksek Lisans/Doktora  Danışman Değişikliği Formu

5.  Yüksek Lisans/Doktora Danışman Öneri Formu

6.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Öneri Formu

7.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Başlığı Değiştirme Formu

8.  Yüksek Lisans/Doktora Tez Konusu Değiştirme Formu

9.Yüksek Lisans/Doktora Jüri Öneri Formu

10.Yüksek Lisans/Doktora Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu 

11.Yüksek Lisans/Doktora Tez Düzeltme Formu

12.Yüksek Lisans/Doktora Tez Ön İnceleme Formu

13.Yüksek Lisans/Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı

14.Yüksek Lisans/Doktora Tezi Tez Sunum Formu 

15.Yüksek Lisans/Doktora Düzeltilmiş Tez Savunma Sınav Tutanağı

16.Tez Veri Girişi ve Yayımlama Formu

17.Yolluk Dilekçesi

18.Genel İstek Formu

19.Başka Yükseköğretim Kurumundan Enstitüden Ders Alma Formu

20.Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Başvuru Formu

21.Lisansüstü Programlara Özel Öğrenci Başvuru Formu

YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ŞABLONLARI

1. Tez Öneri Şablonu

2. Seminer Şablonu

3. Tez Şablonu (1)

4. Tez Şablonu (2)

DOKTORA FORMLARI

1. Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu

2. Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

3. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı

4. Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

5. Tez İzleme Komitesi Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

6. Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı