Bilindiği üzere Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 20.04.2016 tarihinde değişmiştir.  Yükseköğretim Kurulu tarafında yapılan değişiklikle lisansüstü programlar için azami süre getirilmiş olup; yüksek lisans öğrencileri için en çok altı (6), doktora öğrencileri için en çok on iki (12) yarıyıl olarak sabitlenmiştir. Söz konusu yönetmelik, bu tarihten önce kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler için de geçerlidir. Buna göre Enstitümüz Anabilim dallarında eski kayıtlı öğrencilerimiz 2016-2017 tarihi esas alınarak yeni kayıt yaptırmış kabul edilecek olup, yüksek lisans öğrencileri altı (6), doktora öğrencileri on iki (12) yarıyıl sonunda azami süreyi tamamlamış kabul edilerek ilişikleri kesilecektir. Öğrencilerimizin gerekli hassasiyeti göstermeleri mağdur olmamaları açısından önemlidir.