Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde çıkarılacak olan “Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” (SBED) yayın hayatına başlıyor. Yılda en az iki kez elektronik ortamda yayınlanacak olan Ahi Evran Üniversitesi SBED, hakemli bir dergi olma özelliğini taşıyor.
Ulusal ve uluslararası düzeyde geniş bir bilimsel perspektife sahip olan sosyal bilimler alanından özgün makaleler, kitap tanıtımları vb. eserleri yayımlayarak bilim dünyasına hizmet etmeyi amaçlayan Ahi Evran Üniversitesi SBED’de yayımlanmak üzere çalışmalarını göndermek isteyenler, derginin sbed.ahievran.edu.tr isimli web sayfasından gerekli bilgilere ulaşabilirler.