Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED)’nin Aralık 2017 sayısı yayımlanmıştır. Yayın hayatında 4. yılı geride bırakan AEÜSBED akademik teşvik kriterlerini sağlamakta ve her geçen gün yeni yayın indekslerindeki yerini almaktadır. Temennimiz en kısa sürede ULAKBİM’de ve etki faktörü yüksek uluslararası indekslerde taranmasıdır. Çalışmalarımız da bu yöndedir. Bu nedenle Ocak 2017’den itibaren dergimiz, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlanmış ve Haziran 2017 ile Aralık 2017 sayılarının tüm süreçleri DERGİPARK sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Dergimizi;           http://dergipark.gov.tr/aeusbed

       https://sbed.ahievran.edu.tr 

İnternet adreslerinden ve  @AhiEvranSBED Facebook adresinden takip edebilirsiniz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin 2018 sayıları için değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını beklemekteyiz.

 

Dergimizin Aralık 2017 sayısına (Cilt: 3; Sayı: 2) http://dergipark.gov.tr/aeusbed/issue/33268 linkinden ulaşabilirsiniz.