01-03 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen "8.Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı (UTEOK)" nda Eğtim fakültesi öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Bahadır GÜLBAHAR ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Aydın GÜRLER "Türkçe öğretmenlerinin Öğretim Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri (Kırşehir Örneği)" isimli çalışmayı sözlü bildiri olarak sundular.