T.C.

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2013–2014 Öğretim yılı birinci yarıyılında (Güz Yarıyılı) öğrenci alınacaktır.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 12 Ağustos - 27 Ağustos 2013  tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 Terme Cd. Merkez Yerleşkesi   C Blok 3. Kat/ Kırşehir

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

29 Ağustos 2013 Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı        (www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

 

 

Anabilim Dalları Yüksek Lisans                  : 2 Eylül  2013 Pazartesi  Saat 08.30’da

Eğitim Prg. ve Öğr. Bilim Dalı Yüksek L.   : 2 Eylül  2013 Pazartesi  Saat 13.30’da

Doktora Programı                                      : 2 Eylül  2013 Pazartesi  Saat 16.00’da

SONUÇLARIN İLANI

03 Eylül 2013 ( www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

03-05 Eylül 2013 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

YEDEKLERİN İLANI

05 Eylül 2013 saat 17.00

YEDEK KAYIT

06 Eylül 2013  tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.


 

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Türk Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı

20

16

SÖZEL

Yüksek Lisans: Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü ve Halk Bilimi Bölümü mezunları başvurabilir.

Doktora         : Sosyal Bilimler Enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı veya Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim dallarından yüksek lisans mezunları başvurabilir.

Tarih

Anabilim Dalı

15

-

SÖZEL

Tarih Bölümü, Tarih Öğretmenliği ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Alan dışı bölümlerden mezun olanlar için kontenjan belirtilen kontenjanın %15 ile sınırlıdır.

İlköğretim Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

5

-

SÖZEL

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları başvurabilir.

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

 

     12

-

EA

 Öğretmenlik Sertifikası olanlar başvurabilir

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

 

    12

-           

EA

 

 Öğretmenlik Sertifikası olanlar başvurabilir

 

       

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

   10

-

SÖZEL

Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları başvurabilir

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

- Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

- Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

 


DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR


·     Adayların bir lisans/yüksek lisans programından mezun olması gerekir. Lisans/yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması hâlinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.


·    Yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68,  4 tam puan üzerinden en az 2,5 ve  harfli sistemde en az CB olması gerekir.


·    Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.


·    Yüksek lisanstan başvuracaklar için  ALES’den en az 60 standart puanı, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 standart puan alması gerekir.


·   KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.


·   Adayların; yüksek lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesi ile birlikte, KPDS, ÜDS  veya  eşdeğerliği  Üniversitelerarası  Kurul tarafından  belirlenen sınavlardan alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgelerini de vermeleri gerekir.


MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın 3 katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanına %50’si Yüksek lisans / lisans mezuniyet notuna %10’u, , yabancı dil puanının %20’si’nin toplamı ile bulunacak puanlardan en yüksek puandan başlayarak kontenjanın üç katı kadar sıralanarak yüksek lisans ve doktora programı için mülakata girecekler belirlenir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.


BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 

·      Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)

·      Nüfus cüzdanı fotokopisi

·      Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi

·      Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi

·       Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

·      Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

·      Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)  onaylı örneği

·      ALES sonuç belgesi fotokopisi(  ARALIK 2010 ve daha sonraki Sınavlar.)

·      2 adet vesikalık fotoğraf

·      Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

 


KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

 

·        Yüksek Lisans / Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi

·        ALES sonuç belgesi

·        Yüksek Lisans /Lisans Not döküm belgesi aslı(Transkript) veya okul onaylı fotokopisi

·        Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)  aslı yada onaylı örneği

·      Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

·        4 adet vesikalık fotoğrafDEĞERLENDİRME

 

·         Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına %50 Yüksek lisans / lisans mezuniyet notuna %10, yabancı dil puanına %20 mülakat sonucuna %20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

·     Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanına %50 Yüksek lisans / lisans mezuniyet notuna %10, yabancı dil puanına %20 mülakat sonucuna %20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

·         Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

·         Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Kayıt için gelmeyenlerin yerine yedekler arasından sırayla kayıt yapılır.

·         Yatay geçiş müracaatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.