SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Enstitümüz Ocak 2009 tarihinde faaliyete geçmiştir. Enstitümüz bünyesindeki ilk lisansüstü Programlar Eğitim Bilimleri, Tarih, İlköğretim, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında açılmış, daha sonra Uluslararası İlişkiler, Arkeoloji  ve Antropoloji  Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programları açılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ise Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans Programı açılmıştır.

Enstitümüz bünyesinde halen 10 (On) Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2 (İki) Anabilim Dalında ise Doktora Eğitimi verilmektedir.

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Enstitümüz Bünyesinde Açık Olan Anabilim Dalları ve Öğrenci Sayıları

SIRA

ANABİLİM/BİLİM DALLARI

ÖĞRENCİ SAYILARI

1

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

93

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Doktora)

11

2

Tarih Anabilim Dalı

88

 

Tarih Anabilim Dalı (Doktora)

2

3

Arkeoloji Anabilim Dalı

8

4

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 

 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

22

5

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

45

 

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

59

 

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

10

6

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

45

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

39

7

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

12

8

Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı

8

9

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

53

10

Antropoloji Anabilim Dalı

11

TOPLAM

506