SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        Enstitümüz, 2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksek Lisans düzeyinde; Eğitim Bilimleri, Tarih, İlköğretim ve Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Eğitim - Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Açılışından itibaren geçen zaman içerisinde istikrarlı bir büyüme içerisinde olan Enstitümüz,  2017 tarihi itibariyle 10 ana bilim, 1 ana sanat,  5 bilim dalı ve 3 doktora programında hizmet vermektedir. Enstitümüze her öğretim yılında yaklaşık  150 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.                                          

                                       2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı 

   Enstitümüz  Ana Bilim/Ana Sanat/Bilim  Dalları  Öğrenci Sayıları

   YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 Anabilim/Anasanat/Bilim Dalları

Öğrenci Sayıları

Yabancı Uyruklu Öğrenci

 Özel Öğrenci

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

88

-

 

Tarih Anabilim Dalı

97

-

 

İşletme Anabilim Dalı

14

-

 1

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 

 

 

        Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

35

-

 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

47

-

 

        Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı          

66

-

 1

        Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

23

1

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

        Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

48

-

 

        Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

43

-

 1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

26

1

 3

Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı

17

-

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

61

4

 3

Antropoloji Anabilim Dalı

16

-

 1

Arkeoloji

8

-

 

Toplam

589

6

9

  

DOKTORA PROGRAMLARI 

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

17

 -

 -

Tarih ABD Doktora

3

1

 -

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

4

 -

 3

Toplam

24

 1

 3

   

Genel Toplam

Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans/Doktora Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Yüksek Lisans/Doktora Özel Öğrenci Sayısı

613

7

13