SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        Enstitümüz, 2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksek Lisans düzeyinde; Eğitim Bilimleri, Tarih, İlköğretim ve Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Eğitim - Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Açılışından itibaren geçen zaman içerisinde istikrarlı bir büyüme içerisinde olan Enstitümüz,  2017 tarihi itibariyle 10 ana bilim, 1 ana sanat,  6 bilim dalı ve 4 doktora programında hizmet vermektedir. Enstitümüze her öğretim yılında yaklaşık  150 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.                                          

                                       2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı 

   Enstitümüz  Ana Bilim/Ana Sanat/Bilim  Dalları  Öğrenci Sayıları

   YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Anabilim/Anasanat/Bilim Dalları

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

77

 

 

 

82

 

 

 

82    1

Tarih Anabilim Dalı

84

 

 

 

97

 

 

1

 89    

İşletme Anabilim Dalı

 

 

 

 

12

 

 

 

 32  1

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

21

 

 

 

35

 

 

1

 44    

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

43

 

 

 

47

 

 

1

32       

        Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı          

53

 

 

 

63

 

1

1

 45 1   1

        Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

 10

 

 

 

20

 

 

 28 2    

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

                9 2    

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

38

 

 

 

46

 

 

 

 48      

        Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

35

 

 

 

40

 

 

 

 41      

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

11

 

 5

 

26

1

10

 

 30 11     

Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı

8

 

 

 

17

 

 4

 

 26 1    

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

44

 

1

 

54

5

1

3

 48 16   

Antropoloji Anabilim Dalı

10

 

 

 

16

 

 13 1   1

Arkeoloji

3

 

 

 

 

 

 

2      

Toplam

434

 

6

 

563

17

8

 569 44 9

 

 DOKTORA PROGRAMLARI   

Anabilim/Anasanat/Bilim Dalları

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci

Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

12

 

 

 

17

 

 

2

 19                 

Tarih ABD Doktora

 

 

 

3

 

 

 5  1  

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora

 

 

 

 

4

 

3

3

 9   1  

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

                   

Toplam

13

 

 

 

24

 1

 3

 5

 38 1   1