SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        Enstitümüz, 2008 - 2009 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Döneminde Yüksek Lisans düzeyinde; Eğitim Bilimleri, Tarih, İlköğretim ve Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Eğitim - Öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. Açılışından itibaren geçen zaman içerisinde istikrarlı bir büyüme içerisinde olan Enstitümüz,  2017 tarihi itibariyle 10 ana bilim, 1 ana sanat,  6 bilim dalı ve 5 doktora programında hizmet vermektedir. Enstitümüze her öğretim yılında yaklaşık  150 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.                                          

                                       2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı 

   Enstitümüz  Ana Bilim/Ana Sanat/Bilim  Dalları  Öğrenci Sayıları

   YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Anabilim/Anasanat/Bilim Dalları

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

82

 

 

 

 82

 2

   1 50     

Tarih Anabilim Dalı

97

 

 

 1

89 

     62    

İşletme Anabilim Dalı

12 

 

 

 

32 

 1  30 10   

Temel Eğitim Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

           

        Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

35

 

 

 1

44 

    39   

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

47

 

 

32 

 

    10       

        Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı          

63

 

 1

45 

  28       

        Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

 20

 1

 

 

 28     25     

        Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

            16   

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

 

 

               

        Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

46

 

 

 

48         29      

        Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

40

 

 

 

41        28       

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

26

 1

10

 

30   11     32  10   

Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı

17

 

 4

 

 26      23      

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

54

1

 3

48  16     3 35  23   

Antropoloji Anabilim Dalı

16

 

13   1  1   21   

Arkeoloji

3

 

 

 

       1      

Toplam

563

17

 8

  569  44    9  429 56  9  

 

 DOKTORA PROGRAMLARI   

Anabilim/Anasanat/Bilim Dalları

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci

Sayısı

Öğrenci Sayısı

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

Özel Öğrenci Sayısı

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

17

 

 

19        22      

Tarih ABD Doktora

3

 1

 

 

5 1 1   10     

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Doktora

 

 3

9   1    14  1    

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

        5     1  9    
İşletme Ana Bilim Dalı                 5  5      

Toplam

24

 3

 5

38 1 2 1 60 2  3  

                

Olusturulma Tarihi:2011-09-13 14:04:18
Guncelleme Tarihi: 2019-12-04 08:28:07