Enstitümüzün amacı, bünyesindeki lisansüstü programlar vasıtasıyla bilim dünyasına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda programlardaki dersler, tezler ve projeler bir yandan teorik altyapının kuvvetlendirilmesine hizmet ederken diğer yandan da uygulamaya yönelik katkılarla günümüz sosyal hayatının her alanındaki problemlerine etkili çözümler bulmayı hedefler. katılımcılara akademik yetkinlik ve uygulama becerisi kazandırmayı, eğitim verdiği her alanda Türkiye'deki değişime ve gelişime öncülük etmeyi amaç edinmiştir. Bu sayede hem problemlerin kalıcı ve uygulanabilir çözümleri ortaya koyulacak hem de uluslararası düzeyde akademisyenleri bilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir